Kalite Politikası

Kalite Politikası

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ZBEÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KALİTE POLİTİKASI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, her geçen yıl daha kalite odaklı eğitim-öğretim, topluma hizmet faaliyetlerini misyon ve vizyonu çerçevesinde sürdürmektedir. Yüksekokulumuz eğitim-öğretimde kaliteyi yükselten, çok tercih edilen, öğrenci odaklı ve mezunları piyasada aranan bir Yüksekokulu olmayı hedeflemiştir.

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu;

 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünün öğretmenlik alanında eğitim veren kurumlar arasında öncelikli tercih edilen program olmasını,
 • Yüksekokulumuz eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini iç ve dış paydaşlarının bilgisine sunabilen şeffaf bir değerlendirme mekanizması oluşturmayı,
 • Eğitim müfredatlarımızı toplumsal gereksinimler doğrultusunda geliştirmeyi,
 • Güçlü ve saygın bir Yüksekokul olmayı ve etik ilkeler doğrultusunda eğitim-öğretim ve yönetimi sürdürmeyi,
 • Akademik çalışmayı teşvik eden, sorunlara çözüm bulma noktasında yapıcı ve demokratik bir yönetim yaklaşımını benimsemiş olmayı,
 • Genç, dinamik ve nitelikli akademik personele sahip olmayı,
 • Öğrenci-Öğretim Elemanı Değişim Programlarına katılımı artırmayı,
 • Ulusal Kurumlarla iyi ilişkiler içinde bulunmayı,
 • Toplumsal duyarlılık ilkesi ile hareket eden, sosyal sorumluluk projelerini geliştirmeyi,
 • Yüksekokulumuz mezunlarını değişik platformlarda buluşturan sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda mezunlarımıza katma değer yaratıcı etkinliklerde bulunmayı,
 • Mesleki açıdan yetkin, evrensel nitelikte araştırmacı, paylaşımcı, katılımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş, performans sporunu ve spor kültürünü yerleştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedeflemiş, toplumsal değerlere saygılı öğretmen yetiştirmeyi;

Kalite yönetim politikası olarak belirlemiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin